Monday 19 Oct 2020
زمان برگزاری آزمون شفاهی طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اعلام شد.
زمان برگزاری آزمون شفاهی طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اعلام شد.

* حوزه های آزمون مرحله دوم (شفاهی): بیرجند (خواهران)؛ 1399/08/18؛ از ساعت 8 صبح بیرجند (برادران)؛ 1399/08/19-1399/08/20؛ از ساعت 15 فردوس (خواهران)؛ 1399/08/21؛ از ساعت 8 صبح طبس (خواهر...

ادامه ۹۹/۰۷/۲۷