Tuesday 16 Jul 2024
فرم های الکترونیک
شناسایی جلسات قرائت قرآن کریم شهرستان طبس

شناسایی جلسات قرائت قرآن کریم شهرستان طبس

عمومی

مشاهده
فرم اطلاعات جشنواره‌های قرآن و عترت علیهم‌السلام

فرم اطلاعات جشنواره‌های قرآن و عترت علیهم‌السلام

ویژه اعضا

مشاهده
فرم اطلاعات مسابقات قرآن و عترت علیهم‌السلام

فرم اطلاعات مسابقات قرآن و عترت علیهم‌السلام

ویژه اعضا

مشاهده
فرم ثبت اطلاعات جلسات قرآن

فرم ثبت اطلاعات جلسات قرآن

عمومی

مشاهده
ثبت نام دوره آموزش تخصصی تجوید (ویژه خواهران)

ثبت نام دوره آموزش تخصصی تجوید (ویژه خواهران)

عمومی

مشاهده
ثبت نام طرح استعدادهای قرآنی (فاز1-تقلید)

ثبت نام طرح استعدادهای قرآنی (فاز1-تقلید)

عمومی

مشاهده