Wednesday 07 Jun 2023
×
ورود به وبینار


وبینار آنلاین

درصورتی که در تنظیم میکروفون و وبکم مشکل دارید، از فایرفاکس استفاده نمایید.

راهنما


درحال حاضر وبیناری وجود ندارد.

آیا تاکنون از سامانه آموزش آنلاین استفاده نموده‌اید؟