Monday 20 Sep 2021
نظرسنجی: صدور مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم

تصویر
شناسه خدمت
عنوان خدمت
17061696000
صدور مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید :
کلی
میزان رضایت شما از نحوه ارائه خدمات چقدر است؟
100%(3 نظر)
تا چه میزان با خدمات مورد نظر آشنا شدید؟
100%(2 نظر)
اطلاعات موجود، تا چه میزان به شما برای رسیدن به هدف مورد نظر کمک کرد؟
100%(2 نظر)