Sunday 05 Dec 2021
نظرسنجی: آموزش‎ های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم

تصویر
شناسه خدمت
عنوان خدمت
18052019100
آموزش‎ های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید :
کلی
میزان رضایت شما از نحوه ارائه خدمات چقدر است؟
0%(0 نظر)
تا چه میزان با خدمات مورد نظر آشنا شدید؟
0%(0 نظر)
اطلاعات موجود، تا چه میزان به شما برای رسیدن به هدف مورد نظر کمک کرد؟
0%(0 نظر)