Tuesday 22 Jun 2021
طرح های جدید

چهاردهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

به اطلاع حافظان گرامی می رساند ثبت نام چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظ...

ادامه

جلسه ثابت و محوری حفظ قرآن کریم بیرجند

با همکاری اداره امور قرآنی استان و مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان، جلسه محوری و ثابت حفظ...

ادامه

نور باران (مشارکت در چاپ و توزیع رایگان قرآن کریم)

سازمان دارالقرآن الكريم در راستاي وظايف اساسي خود در توسعه كمي و كيفي آموزشهاي عمومي و تخصصي قرآن...

ادامه

انجمن خیرین قرآنی (هر ایرانی یک خیر ایرانی)

این انجمن با هدف فرهنگ سازی عمومی به منظور جذب مشارکت های مردمی برای توسعه فعالیت های قرآنی و هدا...

ادامه