Thursday 06 Aug 2020
صدور مجوز مؤسسه‌ی فرهنگی قرآن و عترت (علیهم‌السلام)

به اطلاع متقاضیان ثبت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت می رساند درخواست ثبت مؤسسه جدید صرفاً از طریق سامانه جدید ثبت مؤسسات امکان پذیر می باشد و سامانه قبلی مؤسسات صرفاً برای استفاده مؤسساتی که قبلاً ثبت شده اند و یا درخواست ثبت مؤسسه خود را از طریق سامانه قبلی ارسال کرده اند استفاده می گردد. 

ورود به سامانه جدید

ورود به سامانه قبلی

 

 

 

مسئول پاسخگویی در این بخش: جناب آقای سلمانی

تلفن: 05632441093




وضعیت عملکرد مناسب سایت هنگام ارائه خدمت (در دسترس بودن سایت، درست بودن لینک ها و . . .) را چطور ارزیابی می کنید؟